Storitve

Poleg standardnih izdelkov iz našega založniškega programa, ki jih predstavljamo na spletni strani, vam na osnovi naših dolgoletnih izkušenj s področja kartografske dejavnosti, najsodobnejše tehnologije, sproščene kreativnosti ter nekaj drzne domišljije nudimo tudi izdelavo tematskih, občinskih, turističnih, digitalnih, stenskih kart oziroma zemljevidov.

Pa tudi:

kartografija_l1Izdelava promocijskega materialatrgankezloženke, prospekti, razglednice, turistični vodniki

kartografija_l1Izdelava enostavnih interaktivnih spletnih kart v Adobe Flash ali Java formatu – primerno za vključitev v spletne strani državnih organov, občin, turističnih ponudnikov in podobno

kartografija_l1Pretvorba poljubnega izseka iz naših kartografskih baz v georeferencirano (prostorsko umeščeno) sliko, primerno za uporabo kot podlaga v različnih GPS napravah

kartografija_l1Zajem podatkov iz analognih kart ali DTP datotek ter njihova pretvorba v kartografsko podatkovno bazo s poljubnimi atributi

Pravzaprav je meja samo naša ustvarjalnost in domišljija naročnika.

Potrebujete kaj od zgoraj naštetega, morebiti imate posebne želje ali pa čisto novo idejo, ki jo sami ne znate realizirati?

Obrnite se na nas in skupaj bomo našli rešitev!