Turistične karte

S turističnimi kartami so predstavljena posamezna turistična območja. Program zajema 3 karte v merilu 1:100 000, 8 kart v merilu 1:75 000, 2 karti v merilu 1:50 000 ter 9 kart z vodnikom v merilu 1:40 000.

Pri izdelavi turističnih kart smo poleg dobre topografske osnove veliko pozornost posvetili prikazu turistične vsebine, ki poleg točkovnih tematskih znakov vključuje tudi kolesarske in pohodne poti. Velika prednost kart omenjene serije je turistični vodič, ki se nahaja na zadnji strani posamezne karte ali priložen v samostojni obliki. Ta priporoča uporabniku – popotniku, kaj je vredno ogleda na območju, ki ga karta pokriva.

Izjemi sta karti Istra, Kvarner in Dalmacija, ki imata na obeh straneh natisnjene karte. Karta Dalmacija vključuje celo dve obojestranski karti za ceno ene.

Na podrobni topografski podlogi so posebej izpostavljeni turistično-izletniški elementi:

  • kategorizirana cestna mreža
  • zanimivi kulturni, naravni sakralni, arheološki in drugi objekti
  • hoteli, gostilne, gostišča, prenočišča, turistične kmetije, planinski domovi, koče
  • bencinski servisi, kampi, razgledišča
  • kopališča in smučišča
  • označene pohodne poti
  • kolesarske poti