OBČINSKE KARTE

Občinska karta pomeni za predstavitev občine zelo pomembno promocijsko gradivo. Občinske karte oziroma zemljevidi so zelo primerni za predstavitev naravne in kulturne dediščine, čemur lahko dodamo tudi predloge za kolesarske in peš poti. Tako lahko občinska karta postane tudi planinska karta na območju občine, ki jo pokriva.

Občinsko karto se lahko izdela v poljubnem merilu, ki je odvisno predvsem od velikosti občine. Običajno gre za merila med 1:25000 in 1:50000, ki prikažejo območje občine na formatu B1 ali B2. Karte so poljubno zgibane na priročen format.

Občinske karte smo izdelali že za veliko slovenskih občin, npr. Velenje, Domžale, Kamnik, Radovljica, Zreče, Medvode, Kanal ob Soči, Lukovica, Moravče, Luče, Ljutomer, Tišina, Šalovci…

Dodatna vsebina na občinski karti je lahko pregledna karta širšega območja občine, shema Slovenije v Evropi, podrobna karta občinskega središča, tekst s fotografijami in pa estetsko oblikovana naslovnica s privlačno fotografijo.

Izdelajmo skupaj vašo Občinsko karto