KOLESARSKE KARTE – ZEMLJEVIDI

Kolesarstvo je danes ena od najhitreje rastočih rekreativnih športnih panog. K temu je pripomogla dostopnost športne opreme, razvejana mreža cest in novih kolesarskih stez ter javna ozaveščenost o pozitivnih učinkih rekreativne vadbe. Kolesarimo lahko po ravnini, v hrib ali celo v gore. Poznamo cestno kolesarjenje po asfaltu ali gorsko kolesarjenje po bolj ali manj utrjeni makadamski poti.

Tu pa se marsikateremu kolesarju pojavi vprašanje, kam se s kolesom odpraviti, da vsakotedenski izlet ne bi postal dolgočasna vožnja po eni in isti poti. Po drugi strani je potrebno izbrati pot, ki nam ustreza tako po težavnosti, kot po dolžini, podlagi in cestni varnosti.

V ta namen v našem podjetju izdelujemo tudi kolesarske karte. Na njih je sicer narisana celotna mreža cest in poti, s posebnimi kolesarskimi znaki pa so označene le tiste, ki so primerne za kolesarjenje. Možnosti za izbiro kolesarskega izleta je neskončno, zato ga moramo načrtovati po poteh, ki izpolnjujejo tudi ostale že prej naštete pogoje – težavnost, dolžina, podlaga in varnost.

Naloga kartografa je torej ta, da na karto poleg celotne topografske podlage čimbolj pregledno označi te 4 elemente, da si lahko uporabnik karte nato sam izbere sebi najbolj optimalno kolesarsko pot oziroma izbere enega od že pripravljenih predlogov.

Kolesarski zemljevidi podjetja Kartografija d.o.o. so narisani v večjih merilih (1 : 40 000, 1 : 50 000 in 1 : 75 000), zato da lažje razberemo cestno kategorizacijo, dolžino poti, naklon po terenu in cestno podlago. Kolesarske poti so navadno narisane v MODRI polni, črtkani ali pikčasti liniji. Najdete jih lahko na naslednji povezavi:

Kolesarske karte oz. zemljevidi

Seveda pa v našem podjetju izdelujemo tudi kolesarske karte po meri, torej za poljubno območje, krajevno skupnost, občino, regijo itd. Za več informacij se obrnite na telefon 0590 71 886 ali na info@kartografija.si.