Planinske karte

Planinske karte poleg samozaložbe izdelujemo tudi po meri za posamezne občine ali regije.

Poleg merila jim prilagodimo topografsko osnovo, dopolnjeno z elementi planinske vsebine:

– markirane poti, razdeljene po težavnosti
– razne tematske poti (lahko ločene z različnimi barvami)

– planinske postojanke in ostali gostinski objekti
– avtobusna postajališča
– parkirišča
– cestne zapore

Na zadnji strani karte se ponavadi dodajo opisi pohodnih poti, profili in fotografije. Levo ali desno ob strani se oblikuje naslovnica. Format karte je povsem poljuben in je odvisen od območja prikaza in izbranega merila.