PROSTORSKE 3D KARTE

Prostorske 3D karte so izdelane z vsebino in na način, ki najbolje prikaže prostorske razsežnosti oziroma značilnosti prikazanega območja. Lahko so v rastrski obliki oziroma na papirju kot dodatek klasični karti, lahko pa tudi interaktivni digitalni, z možnostjo virtualnega premikanja po prostoru in spreminjanja osvetlitve. Izhodišče in kot pogleda sta povsem prilagojena naročnikovim željam. Podlaga je lahko kartna vsebina ali realističen zračni posnetek (DOF – digitalni ortofoto).

 

Izdelajmo skupaj vašo 3D karto