Letošnji Geodetski dan je bil organiziran 4. marca 2016 v Laškem in strokovnega srečanja smo se udeležili tudi mi, saj je bila letošnja glavna tema prav kartografija oziroma uporaba ZemljoVida za dobro odločanje. Potekala so številna predavanja, veliko podjetij, med njimi tudi naše, se je predstavilo s svojimi izdelki.

Naš sodelavec Matjaž Pevec je v okviru predavanj pripravil predstavitev z naslovom Nadgrajena (obogatena) resničnost v kartografiji – primer povezave klasične karte z digitalnim svetom.

Gre za zanimivo tematiko, ki povezuje klasične, tiskane karte z digitalnimi vsebinami na svetovnem spletu. Glavna omejitev klasične karte je njena statična vsebina. Kot pravimo, je karta zastarela že, ko gredo reprodukcijski originali v tiskarno. Kljub temu pa se take karte še nočejo umakniti digitalnim, mobilnim kartografskim aplikacijam. Po naših izkušnjah je osnovni razlog za to fizična omejitev digitalnega medija. Zaslončki mobilnih naprav nikoli ne pričarajo takega vtisa o pokrajini, kot to naredi lepo oblikovana tiskana karta.

Zamisli o povezave digitalnih (web) vsebin in klasične karte je bilo že več (npr. QR koda). Vendar se je kmalu pokazalo, da to v kartografiji ni optimalna rešitev.

Z razvojem informatike pa je postala realna možnost t. i. augmented reality , to je nadgrajena ali tudi obogatena resničnost. Gre za direkten ali indirekten pogled na realni svet, nadgrajen (obogaten) z računalniško generirano vsebinsko ali oblikovno nadgradnjo. To lahko poteka v realnem času, celo interaktivno ali pa kot posnetek stanja. Posneti del karte tako postane t.i. »AR koda« za dostop do spletnih vsebin. Predstavljen je bil primer uporabe »AR kode« na interaktivni Kolesarski karti Slovenije, ki smo jo izdelali. S pomočjo aplikacije LayAR® in s pomočjo kamere na mobilni napravi slikamo del klasične karte, ki ima prirejeno povezavo na dodatno vsebino. Na zaslonu se nad sliko zemljevida prikaže dodatna, interaktivna vsebina, ki nam omogoča dostop do »žive« baze podatkov na spletu. To bazo podatkov pa lahko neodvisno od uporabnika stalno dopolnjujemo in popravljamo.

Prednost uporabe obogatene resničnosti v povezavi s klasično karto je ravno v tej »živi« dodatni vsebini. Na ta način lahko klasične karte ostanejo aktualne in uporabne tudi v digitalni dobi.