Interaktivne karte / zemljevidi

V podjetju Kartografija d.o.o. izdelujemo s pomočjo digitalne tehnologije tudi interaktivne karte oz. zemljevide. To pomeni, da pri tem ne gre le za izris, tisk in branje analognega zemljevida oziroma spletnega zemljevida, ampak nam zemljevid poleg svojega videza nudi precej več informacij v obliki digitalnih podatkov, ki se na njem prikažejo npr. v obliki ikon. Množica podatkov je tako stalno dostopna preko interneta in se jo lahko sproti tudi posodablja, tako da ima uporabnik vedno dostop do ažurnih vsebin. Zemljevid lahko v tem primeru tudi povečujemo oz. pomanjšujemo, dodane vsebine pa se le-temu same prilagajajo.

Dober primer interaktivne spletne karte je zemljevid, narejen za Državno volilno komisijo, dostopen na spletni strani www.dvk-rs.si, ki prikazuje volilne okraje in volilne komisije v Sloveniji.

Uporabo interaktivnosti lahko preizkusimo tudi na zemljevidu Interaktivna pohodniška karta Slovenije, ki smo ga izdelali za GIZ pohodništvo in kolesarjenje. V tem primeru si na mobilni telefon ali tablico naložimo brezplačno aplikacijo LayAR, s pomočjo katere nato skeniramo natisnjen zemljevid. Na ekranu naprave se nam nato prikažejo dodatne vsebine v obliki ikonic, katere lahko kliknemo in nas vodijo naprej na splet. Pogled se ustrezno spreminja glede na to, kateri del zemljevida gledamo (Augmented Reality – Razširjena resničnost).